Väike aed Karusselli tänaval enne ja
pärast tööde valmimist.