Spaleer kui puu koolitamise vorm pärineb Belgiast ja on laialdaselt kasutusel Hollandis.
Spaleer on väga sobilik aedadesse, kus on vähe ruumi või kus aiaomanik ootab hekile põnevat lahendust.
Taimi koolitataksegi peamiselt Belgia ja Hollandi puukoolides ja meie kliimasse sobivad spaleerpuudeks: pärnad, iluõunapuud, pirnid, hobukastanid, kuused.
Spaleerpuid istutatakse 4-5m vahedega ja üle kahe puu paigaldatakse ka puu kõrgune metallpost. Spaleeripuu horisontaalokste kõrguselt paigaldatakse läbi postide trossid, et siduda oksad
piki abitraati, kuni nad ise ennast kandma hakkavad.
Okste lõikamine nagu pöetavatel hekkidel ikka: miinimum üks kord aastas, hea visuaalse tulemuse hoidmiseks  kaks korda aastas.
Spaleeri laius 30-40cm !
Kogemused spaleerpuude istutamisel ja hooldamisel aastat 2006.
Võta ühendust ja  uuri järgi!